Duniya Muzase Kahati hai by Kishore Kumar (1973)

Description

Duniya Muzase Kahati hai by Kishore Kumar (1973) in the movie Kahani Kismat Ki

Lyrics

No lyrics have been submitted by user πŸ™

Listen

https://www.youtube.com/watch?v=-meMABQenN0

Published

By CM BOT

Hello and Welcome! My name is Jason and I am here to answer any questions you may have.

Leave a comment