Govind Bolo Hari Gopal Bolo(remix) Lyrics

80 views

Govind Bolo Hari Gopal Bolo
Govind Bolo Hari Gopal Bolo

Govind Bolo Hari Gopal Bolo
Govind Bolo Hari Gopal Bolo

Govind Bolo Hari Gopal Bolo
Govind Bolo Hari Gopal Bolo

Gurur Brahma Gurur Vishnu
Gurur Devo Maheshwaraha
Gurur Saakshat Para Brahma
Tasmai Sree Gurave Namaha

Akhanda Mandalaakaaram
Vyaaptam Yenam charaacharam
Tatpadam Darshitam Yena
Tasmai Sri Gurave Namaha.

Govind Bolo Hari Gopal Bolo
Govind Bolo Hari Gopal Bolo

Govind Bolo Hari Gopal Bolo
Govind Bolo Hari Gopal Bolo

Radha Raman Hari Gopal Bolo
Radha Raman Hari Gopal Bolo

Govind Bolo Hari Gopal Bolo
Govind Bolo Hari Gopal Bolo

RadheShyam Shyam Shyam
Sita Ram Ram Sita Ram Ram

RadheShyam Shyam Shyam
Sita Ram Ram Sita Ram Ram

Govind Bolo Hari Gopal Bolo
Govind Bolo Hari Gopal Bolo

Govind Bolo Gopal Bolo
Govind Bolo Gopal Bolo

Agnyaana Timiraandhasya
Gnyaana Anjana Shalaakayaa
Chakshuhu Unmeelitam Yenam
Tasmai Sri Gurave Namaha.

RadheShyam Shyam Shyam
Sita Ram Ram Sita Ram Ram
RadheShyam Shyam Shyam

Govind Bolo Hari Gopal Bolo
Govind Bolo Hari Gopal Bolo

Govind Bolo Hari Gopal Bolo
Govind Bolo Hari Gopal Bolo

Radha Raman Hari Gopal Bolo
Radha Raman Hari Gopal Bolo

Govind Bolo Gopal Bolo
Radha Raman Hari Gopal Bolo

Govind Bolo Gopal Bolo
Radha Raman Hari Gopal Bolo

Govind Bolo Hari Gopal Bolo
Govind Bolo Hari Gopal Bolo

RadheShyam Shyam Shyam
Sita Ram Ram Sita Ram Ram
RadheShyam Shyam Shyam

RadheShyam Shyam Shyam
Sita Ram Ram Sita Ram Ram
RadheShyam Shyam Shyam


Posted

in

by

Tags:

Comments