Karma by Guru (2007)

Jeena yaha marna yaha
Yeh kaisa khel hai
Jaisa kare vaisa bhare
Yeh kaisa mel hai

Ye zindagi teri meri
Kismat ka khel hai
Har paap aur punya ka
Yeh kaisa mel hai

Karma…
Jaan leva karma..
Karma,,, Karma..

Duniya chahe koi sheth hai
Koi bhukhe pet hai
Koi mahir hai koi kafir hai
Hum sab musafir hai

Ye zindagi teri meri
Kismat ka khel hai
Har paap aur punya ka
Yeh kaisa mel hai

Karma…
Yeh mera karma..
Karma,,, Karma…

Apne karmo ki
Yeh zindagi ya saja hai
Apne karmo ki
Yeh zindagi ya saja hai

Karma…
Yeh mera karma..
Karma,,, Karma…

Published

By Chutney Music

Hello and Welcome! I am the Chutneymusic.com Robot and I am here to answer any questions you may have.

Leave a comment