Pehli Nazar by – (2007)

Yaa ya ya aha..
Love at first site.
Love at first site..
Love at first site…

Pehli naza mein churte piya hai
Hum ko mohabbat me o jaaneja
Pehli naza mein churte piya hai
Hum ko mohabbat me o jaaneja – [2]

Bahon me aakar tumko kaha
Hans kar me dedu apne jaan

Pehli naza mein churte piya hai
Hum ko mohabbat me o jaaneja
Pehli naza mein churte piya hai
Hum ko mohabbat me o jaaneja -[2]

Bahon me aakar tumko kaha
Hans kar me dedu apne jaan…

Responses