Skip to toolbar

Revival (Vande Mataram) by A R Rahman (1997)

1 view

Vande mataram
Vande mataram
Sujalaam sufalaam malayaj sheetalaam
Sasyashyaamalaam maataram
Vande mataram

Shubhrajyotsna pulakit yaaminiim
Phulla kusumita drumadal shobhiniim
Suhaasinim sumadhura bhaashhinim
Sukhadaam varadaam
Mataram
Vande mataram

Vande mataram
Vande mataram
Sujalaam sufalaam malayaj sheetalaam
Sasyashyaamalaam maataram
Vande mataram

Shubhrajyotsna pulakit yaaminiim
Phulla kusumita drumadal shobhiniim
Suhaasinim sumadhura bhaashhinim
Sukhadaam varadaam
Mataram
Vande mataram…

Responses