Skip to toolbar

Ram naamke Heere Moti Lyrics

1 view

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Ram naamke Heere Moti
Ram naamke Heere Moti

Mai Bikharau Gali Gali
Le Re Ram Ka Naam
Shore Machau Gali Gali

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Ram naamke Heere Moti
Ram naamke Heere Moti

Mai Bikharau Gali Gali
Le Re Ram Ka Naam
Shore Machau Gali Gali

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Responses