Ram Rasiya Mann Basiya Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya Lyrics

260 views

Ram Rasiya Mero Mann Basiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya
Ram Rasiya Mero Mann Basiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya

Ram Rasiya Mero Mann Basiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya
Ram Rasiya Mero Mann Basiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya

Ram Rasiya Mero Mann Basiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya
Ram Rasiya Mero Mann Basiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya

Ram Rasiya Mero Mann Basiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya
Ram Rasiya Mero Mann Basiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya

Sabari Ke Ber Sudaam Ke Tandul
Sabari Ke Ber Sudaam Ke Tandul

Sabari Ke Ber Sudaam Ke Tandul
Sabari Ke Ber Sudaam Ke Tandul

Bhav Sahit Tum Khayo Rasiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya

Bhav Sahit Tum Khayo Rasiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya

Duryoudhan Ki Meva Tyagi
Duryoudhan Ki Meva Tyagi

Tum Saag Vidur Ghar Khayo Rasiya
Tum Saag Vidur Ghar Khayo Rasiya

Saag Vidur Ghar Khayo Rasiya
Saag Vidur Ghar Khayo Rasiya

Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya

Ram Rasiya Mero Mann Basiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya

Aiso Bhog Lagao Mero Raghav
Aiso Bhog Lagao Mero Raghav
Aiso Bhog Lagao Mero Raghav

Sab Amrat Hojaye Rasiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya

Sab Amrat Hojaye Rasiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya

Ram Rasiya Mero Mann Basiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya

Ram Rasiya Mero Mann Basiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya

Jo Koi Amrat Yah Khave
Jo Koi Amrat Yah Khave

Jo Koi Amrat Yah Pavye
Jo Koi Amrat Yah Pavye

Soi Amar Ho Jaye Rasiya
Soi Amar Ho Jaye Rasiya

Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya

Soi Amar Ho Jaye Rasiya
Soi Amar Ho Jaye Rasiya

Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya

Ram Rasiya Mero Mann Basiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya

Meera Ke Prabhu Girdhar Nagar
Meera Ke Prabhu Girdhar Nagar

Charan Kamal Chit Lao Rasiya
Charan Kamal Chit Lao Rasiya

Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya

Ram Rasiya Mero Mann Basiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya

Ram Rasiya Mero Mann Basiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya

Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya
Ruchi Ruchi Bhog Lagao Rasiya


Posted

in

by

Tags:

Comments