Veejai Ramkissoon - Shankar Sankat

Veejai Ramkissoon – Shankar Sankat

3 views

Description

Veejai Ramkissoon – Shankar Sankat (Official Music Video)

Veejai Ramkissoon SHIV KAILASH KE VAASI (Shiva Bhajan)
๐Ÿšจ๐Ÿšจ๐Ÿšจ๐Ÿšจ!!!!ALERT ALERT ALERT!!!!!!๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™
RAMBROS ENTERTAINMENT AND WIZZ STUDIOS Kishore Wizzy Ramdath
PRESENTS OUR HEARTFELT WORSHIP TO BHAGWAN SHIVA SHANKAR .
ITS ๐Ÿ™๐Ÿ™SHIV KAILASH KE VAASI ๐Ÿ™๐Ÿ™ BY YOURS TRULY VEEJAI RAMKISSOON .
MUSIC MIX AND MASTERED BY WIZZ STUDIOS.
VIDEO AND GRAPHICS BY Sunil Ramkissoon .
TECHNICAL ASSISTANCE BY SHRIYAM RAMKISSOON.
MAHASHIVRATRI SHIV RAATRI TO EVERYONE.
THE NIGHT OF THE MASTER IS HERE

Lyrics

No lyrics have been submitted by user

Listen

YouTube
  1. Subscribe
Donate

Please consider Donating to keep our culture aliveComments

Leave a Reply