Dutch beau­ty Pree­tan­ji Rai is Miss Di­vali Na­gar 2018

Dutch Beau­ty Pree­tan­ji Rai Is Miss Di­vali Na­gar 2018
Dutch Beau­ty Pree­tan­ji Rai Is Miss Di­vali Na­gar 2018

Dutch beauty cops Divali Queen title

Dutch beau­ty Pree­tan­ji Rai is Miss Di­vali Na­gar 2018.

She took home brag­ging rights and a $20,000 first prize on Sun­day.

Irianna Levia of Belize performs during the talent section of the pageant.

Rai, of Rot­ter­dam, in the King­dom of the Nether­lands, beat a field of sev­en con­tes­tants, — in­clud­ing five for­eign­ers and three lo­cal con­tes­tants.

Rai said she has fall­en in love with dou­bles, the tasty street food, dur­ing her vis­it to T&T.

“I tast­ed it this morn­ing and this is the best thing ever,” she said.

Robin Nandlal of Suriname plays the cello during the talent section of the pageant.

Rai, who works with mo­bile phone gi­ant Sam­sung, is al­so a dance teacher and is al­so in­volved in act­ing and danc­ing in Rot­ter­dam, where she was born to Suri­namese par­ents.

She wants to be a role mod­el for young women and girls who will grow up the be the next gen­er­a­tion of women. Rai al­so won the tal­ent com­pe­ti­tion with an en­er­getic dance.

Lo­cal beau­ty Ma­ri­na Mo­han, of Gas­par­il­lo, took home the sec­ond place prize of $10,000. Mo­han al­so won the award of Miss Pho­to­genic.

Miss Photogenic Marina Mohan models her sari during the competition.

Iri­an­na Levia, a na­tive of Be­lize, won the third prize of $7,500, she al­so won the award for Best Hair. Plac­ing fourth and fifth re­spec­tive­ly were Robin Nand­lal, of Suri­name, who al­so won the award for Best Make­up, and Marisa Beekhoo, of Suri­name, who al­so got the award for Best Sari. The con­test com­menced short­ly af­ter 7 pm. The del­e­gates per­formed an open­ing dance and gave the au­di­ence a short in­tro­duc­tion of them­selves.

2018 Queen and winner of the talent competition Preejanjali Ria perform a dance during the talent section of the pageant.

Af­ter a pe­ri­od of en­ter­tain­ment and speech­es from var­i­ous guests and artists, the show con­tin­ued with the sari mod­el­ling seg­ment.

Fi­nal­ists took the stage dressed in a sari of their choice be­fore the dread­ed ques­tion and an­swer seg­ment. The win­ners were lat­er an­nounced clos­er to 11 pm.

Marisa Beekhoo of Canada dance during the talent section of the pageant.

The show end­ed on a high note with all par­tic­i­pants leav­ing the com­pe­ti­tion with to­kens that her­ald­ed their per­for­mance dur­ing the pageant.

Source:Dutch beauty cops Divali Queen title

Nederlandse beauty cops titel Divali Queen.

Nederlandse schoonheid Preetanji Rai is Miss Divali Nagar 2018.

Ze nam trots mee naar huis en won zondag een eerste prijs van $ 20.000.

Rai, van Rotterdam, in het Koninkrijk der Nederlanden, versloeg een veld van zeven deelnemers, waaronder vijf buitenlanders en drie lokale deelnemers.

Rai zei dat ze tijdens haar bezoek aan T & T verliefd was geworden op dubbelspel, het smakelijke straatvoedsel

“Ik heb het vanmorgen geproefd en dit is het beste wat ik ooit heb gehad,” zei ze.

Rai, die samenwerkt met gsm-gigant Samsung, is ook dansdocent en is ook betrokken bij acteren en dansen in Rotterdam, waar ze is geboren bij Surinaamse ouders

Ze wil een rolmodel zijn voor jonge vrouwen en meisjes. Rai won ook de talentenwedstrijd met een energieke dans.

Lokale schoonheid Marina Mohan, van Gasparillo, nam de tweede prijs van $ 10.000 mee naar huis. Mohan won ook de prijs van Miss Photogenic.

Irianna Levia, geboren in Belize, won de derde prijs van $ 7.500, ze won ook de prijs voor Beste Haar. Het plaatsen van de vierde en vijfde respectievelijk waren Robin Nandlal, van Suriname, die ook de prijs voor beste make-up won, en Marisa Beekhoo uit Suriname, die ook de prijs kreeg voor Beste Sari. De wedstrijd begon kort na 19.00 uur. De afgevaardigden voerden een openingsdans uit en gaven hun publiek een korte introductie van zichzelf.

Na een periode van entertainment en toespraken van verschillende gasten en artiesten ging de show verder met het Searly Modeling-segment.

Finalisten namen het podium in een selectie van hun keuze voor het gevreesde vraag- en antwoordsegment. De winnaars werden later aangekondigd tegen 23.00 uur

De show eindigde op een goede noot en alle deelnemers verlieten de wedstrijd met tokens die hun prestaties tijdens de optocht waren.

Bron: Nederlandse beauty cops titel Divali Queen

Published

By Chutney Music

Hello and Welcome! I am the Chutneymusic.com Robot and I am here to answer any questions you may have.