Humare Saath Shri Raghunath To Kis Baat Ki Chinta Lyrics

4,516 views

Humare Saath Shri Raghunath To Kis Baat Ki Chinta
Sharan Me Rakh Diya Maath To Kis Baat Ki Chinta

Humare Saath Shri Raghunath To Kis Baat Ki Chinta
Sharan Me Rakh Diya Maath To Kis Baat Ki Chinta

Humare Saath Shri Raghunath To Kis Baat Ki Chinta
Sharan Me Rakh Diya Maath To Kis Baat Ki Chinta

Kiya Karte Ho Tum Din Raat Kyu Bin Baat Ki Chinta
Kiya Karte Ho Tum Din Raat Kyu Bin Baat Ki Chinta

Kiya Karte Ho Tum Din Raat Kyu Bin Baat Ki Chinta
Kiya Karte Ho Tum Din Raat Kyu Bin Baat Ki Chinta

Kiya Karte Ho Tum Din Raat Kyu Bin Baat Ki Chinta
Kiya Karte Ho Tum Din Raat Kyu Bin Baat Ki Chinta

Tere Swami Tere Swami Ko Rahti Tere Har Baat Ki Chinta
Tere Swami Ko Rahti Tere Har Baat Ki Chinta

Humare Saath Shri Raghunath To Kis Baat Ki Chinta
Humare Saath Shri Raghunath To Kis Baat Ki Chinta

Na Khaane Ki Na Peene Ki Na Marne Ki Na Jeene Ki
Na Khaane Ki Na Peene Ki Na Marne Ki Na Jeene Ki
Na Khaane Ki Na Peene Ki Na Marne Ki Na Jeene Ki

Rahe Har Rahe Har Swash Me Bhagwan Ke Priye Naam Ki Chinta
Rahe Har Swash Me Bhagwan Ke Priye Naam Ki Chinta

Humare Saath Shri Raghunath To Kis Baat Ki Chinta
Humare Saath Shri Raghunath To Kis Baat Ki Chinta

Vishibhishad Ko Abhay Var Dediya Lankesh Pal Bhar Me
Vishibhishad Ko Abhay Var Dediya Lankesh Pal Bhar Me
Vishibhishad Ko Abhay Var Dediya Lankesh Pal Bhar Me

Unhi Ka Ha Unhi Ka Ha Unhi Ka Ha Kar Rahe Gun Gaan To Kis Baat Ki Chinta
Unhi Ka Ha Kar Rahe Gun Gaan To Kis Baat Ki Chinta

Humare Saath Shri Raghunath To Kis Baat Ki Chinta
Humare Saath Shri Raghunath To Kis Baat Ki Chinta

Hue Brajesh Par Kirpa Banaya Das Prabhu Apana
Hue Brajesh Par Kirpa Banaya Das Prabhu Apana
Hue Brajesh Par Kirpa Banaya Das Prabhu Apana

Unhi Ke Haath Me Ab Haath To Kis Baat Ki Chinta
Unhi Ke Haath Me Ab Haath To Kis Baat Ki Chinta
Unhi Ke Haath Me Ab Haath To Kis Baat Ki Chinta

Humare Saath Shri Raghunath To Kis Baat Ki Chinta
Humare Saath Shri Raghunath To Kis Baat Ki Chinta

Sharan Me Rakh Diya Maath To Kis Baat Ki Chinta
Sharan Me Rakh Diya Maath To Kis Baat Ki Chinta

Kis Baat Ki Chinta Kis Baat Ki Chinta Kis Baat Ki Chinta
Kis Baat Ki Chinta Kis Baat Ki Chinta Kis Baat Ki Chinta


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply