Kabe Me Tera Jalva Kashi Me Nazara Hai Lyrics

Kabe Me Tera Jalva Kashi Me Nazara Hai
Kabe Me Tera Jalva Kashi Me Nazara Hai

Kabe Me Tera Jalva Kashi Me Nazara Hai
Kabe Me Tera Jalva Kashi Me Nazara Hai

Vo Bhi Hume Hai Pyara Ye Bhi Hume Pyara Hai
Vo Bhi Hume Hai Pyara Ye Bhi Hume Pyara Hai

Vo Bhi Hume Hai Pyara Ye Bhi Hume Pyara Hai
Vo Bhi Hume Hai Pyara Ye Bhi Hume Pyara Hai

Hindu Ke Liye Geeta Bible Hai Isayi Ko
Muslim Ke Liye Tune Kuraan Banaya Hai

Hindu Ke Liye Geeta Bible Hai Isaayi Ko
Muslim Ke Liye Tune Kuryaan Banaya Hai

Kabe Me Tera Jalva Kashi Me Nazara Hai
Kabe Me Tera Jalva Kashi Me Nazara Hai

Hindu Ke Liye Mandir Girjaghar Isayi Ko
Muslim Ke Liye Tune Masjid Ko Banaya Hai

Kabe Me Tera Jalva Kashi Me Nazara Hai
Kabe Me Tera Jalva Kashi Me Nazara Hai

Kabe Me Tera Jalva Kashi Me Nazara Hai
Kabe Me Tera Jalva Kashi Me Nazara Hai


Posted

in

by

Tags:

Comments