Veejai Ramkissoon - Mangal Bhavan

Veejai Ramkissoon – Mangal Bhavan

36 views

Description

Veejai Ramkissoon – Mangal Bhavan

Lyrics

Mangal bhavan amangal hari
Drabahu sudasarath achar bihari
Ram siya ram siya ram jay jay ram
Ram siya ram siya ram jay jay ram

Ho, hoi hai vahi jo ram rachi raakha
Ko kare tarak badhaaye saakha
Ram siya ram siya ram jay jay ram
Ram siya ram siya ram jay jay ram

Ho, dhiraj dharam mitr aru naari
Aapad kaal parakhiye chaari
Ho, jehike jehi par satya snehu
So tehi milay na kachhu sandehu

Ho, jaaki rahi bhavna jaisi
Prabhu murti dekhi tin taisi
Ho, raghukul rit sada chali aai
Praan jaae par vachan na jaai
Ram siya ram siya ram jay jay ram
Ram, ram siya ram siya ram jay jay ram

Ho, hari anant hari katha ananta
Kahahi sunahi bahuvidhi sab santa
Ram siya ram siya ram jay jay ram
Ram, ram siya ram siya ram jay jay ram
Ram siya ram siya ram jay jay ram

Listen

YouTube
  1. Subscribe
Donate

Please consider Donating to keep our culture alivePosted

in

by

Comments

Leave a Reply